Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Λαφινιωτών Τρικάλων
       « Η Λαφίνα»

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
Το  Δ.Σ. του  του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού του και 
την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 15.12.2015 καλεί τα μέλη του 
στην 36η ετήσια τακτική Γενική  Συνέλευση, την Κυριακή  17 Ιανουαρίου 2016  
και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του στα Πετράλωνα, Τριών Ιεραρχών 62, 
με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.     Απολογισμός πεπραγμένων  Δ.Σ. Δεκέμβριος 2014-2015
2.     Έκθεση Εξελεγκτικής  Επιτροπής για το αντίστοιχο διάστημα
3.     Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη΄
4.     Έκθεση έργου Δ.Σ. για το διάστημα 2014-2015
5.     Έκθεση προϋπολογισμού Δεκέμβριος 2015-2016
6.     Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. αντίστοιχα
7.     Τροποποίηση καταστατικού
Για την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης θα πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη του από τα ταμειακώς τακτοποιημένα. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 24.01.2016 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση.


● Την ίδια μέρα θα γίνει και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας για το νέο έτος. Στα μικρά 
    παιδιά θα μοιραστούν δώρα και θα διατεθεί το ημερολόγιο του Συλλόγου για το νέο έτος.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου