Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011


 Για πόσους Προέδρους μπορεί να διαρκέσει μία Βασίλισσα?  Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ι Α Κ Ο!!!

Descri??o: ATT20036422Obama 
 
Descri??o: ATT20036423
Bush 
 
Descri??o: ATT20036424
Clinton
 
Descri??o: ATT20036425
Bush (pai)
 
Descri??o: ATT20036426
Reagan 
 
Descri??o: ATT20036427
Carter 
 
Descri??o: ATT20036428
Ford 
 
Descri??o: ATT20036429
Nixon 
 
Descri??o: ATT20036430
Kennedy 
 
Descri??o: ATT20036431
Eisenhower 
 
Descri??o: ATT20036432
Truman
 
 
Descri??o: duraqueen
              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου