Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Από συνέλευση του Συλλόγου του χωριού μας...

25 χρόνια περίπου πίσω: Παναγιώτης Αναστασίου, Σταυρούλα Γ. Κουρεμέντζα, 
Γεώργιος Ε. Κουρεμέντζας, Γεώργιος Δ. Κουρεμέτζας 
και οι αξέχαστες μορφές του χωριού μας Ηλίας Φλούδας, Ηλίας Βλάχος. 
Κωνσταντίνος Στασινός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου