Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

 Then and Now
 Looks like we're not the only ones getting old!

      
                    Then                                                          now
Boy George
                           Then                                                  now
Kirstie Alley
                              Then                                               now
Brigitte Bardot
 
                           Now                                          then
Nick Nolte
                         
                          Then                                                  now
Cybill Shepherd
                              Then                                          now
Sylvester Stallone
                                Then                                             now
Kathleen Turner
Billy Joel
                                      Then                                                   now

Steven Tyler
         Then                                                         now
David Lee Roth
           Then                                                           now
Bob Dylan
       Then                                                          now
Ozzy Osbourne
Mick Jagger
 
                                 Then                                                              now
Burt Reynolds
                                        Then                                                         now
Wayne Newton
                            Then                                                   now
Mickey Rourke
                                Then                                              now 
Clint Eastwood
                              Then                                               now
Keith Richards
 
                        Then                                   now
Joan Rivers
                       Now                                   then
Eddie Van Halen
                    Then                                        now
Linda Ronstadt
                       Then                                   now
Jack Nicholson
                        Then                                     Now
Neil Young
Arnold Schwarzenegger
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου